എന്റെ മൺവീണയിൽ…(song)

Tried to sing one of my favourite songs….
ente manveenayil” on Smule: https://www.smule.com/p/1180306759_2516481301

ചിത്രം: നേരം പുലരുമ്പോൾ

Thank you for listening….


Advertisements

തിരയും തീരവും.

beach-couple-sitting

തിര തീരത്തോട് : “ഞാൻ വരും, തിരിച്ചു വരും. വരാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല.”
തീരം : “ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. എവിടേക്കും പോകാൻ എനിക്കാവില്ല!”
എഴുപതുകഴിഞ്ഞ അച്ഛനും അമ്മയും ശാന്തമായ തിരകളെയും നോക്കി ഇരുന്നു; മകൻ കടലിന്റെയും തീരത്തിന്റെയും പിന്നെ ഭാര്യയുടെയും ചിത്രങ്ങളെടുക്കുന്ന തിരക്കിലും!


pic : google free licensed.

Please support Kerala!

Dear Friends,

As you may know, Kerala (a state in south India),   is badly affected by heavy rain and flood. There are already 8 out of 14 districts are on RED alert. Many of the dams are opened due to the rising water levels. This also worsened the situations of its nearby areas. A huge number of people are affected and struggling to survive. They need our support to face & cross this testing phase.

Various organizations, govt institutions, NGOs and volunteers are tirelessly working to support the people affected. If you know any of these, you can provide your support through them. Kerala CM’s distress relief fund is another genuine and faster way to support for this cause. Adding the details of the account below. [Verified from CMO twitter handle, national news dailies, news channels and also personally done my contribution to the below account.]

CMDRF Account Details:

Chief Minister’s Distress Relief Fund, A/C No : 67319948232, Bank: State Bank of India, Branch: City Branch, Thiruvananthapuram, IFS Code : SBIN0070028

photogrid_15339791052803055599223750194243.jpg

Note: You may please do a google search on “Kerala Flood” to get all the current details & the level of impact in the region.  Adding a twitter link which gives a glimpse here

Thank you for understanding and supporting people in Kerala when it is really needed!


 

കാർമുകിൽ വിരഹം തുടരുമ്പോൾ…

The below lines are written in continuation of my friend Akhila’s poem. It is a long pending agreement from me to add to her poem….Just an attempt. Not sure, how much justice to her beautiful poem. So please read her poem at  http://wordsandnotion.com/2016/09/30/കാര്‍മുകില്‍-വിരഹം/  before reading these lines….. Thank You!

Sailing

……..

കിളിപ്പാട്ട് തട്ടിയുടയുമീ വനാന്തര നിഗൂഢതയിൽ,
എന്റെ കർണ്ണങ്ങളിൽ ആരോ കാത്തിരിപ്പൂ,
ഉടയാത്ത താള വർണങ്ങൾക്കായി……!
അപ്പോഴാ മഴവില്ലിന്റെ ഓരത്ത്
കാണായി ഒരു സ്നേഹസൂര്യന്റെ
കൺചിമ്മും കിരണബിന്ദുക്കൾ…

നിന്റെ പ്രണയം പെയ്തൊഴിയാതെ
ബാക്കിയാവുന്നു…!


എങ്കിലും പാതികൂമ്പിയ മിഴികൾക്കു
വെളിച്ചത്തിന്റെ വെള്ളിവീഥിയിലും
കാണുവാനാകുന്നില്ല്ല, സത്യം…!
“നിന്‍റെ മാര്‍ഗ്ഗം പ്രണയമോ പ്രതികാരമോ,
എന്തിനെന്നെ നീ കൊല്ലാതെ കൊല്ലുന്നു”
ഇവിടെ ഈ വിരഹവേദിയിൽ
ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കണ്ണടച്ചോട്ടെ…!