നന്മകൾ മരിക്കുന്നില്ല!

കണ്ണു തുറന്നാൽ വെളിച്ചം കാണാം
കണ്ണു തുറന്നാൽ നന്മകൾ കാണാം
പലവട്ടമച്ഛനും, പലവട്ടമമ്മയും
പറഞ്ഞതുമതുമാത്രം!
കണ്ണുകൾ തുറക്കൂ…
മകനേ നീ കണ്ണുകൾ തുറക്കൂ…
കൈയിലെ രക്തവും, ഒഴുകുന്ന കണ്ണീരും
അസ്ത്രത്തിൻ വേഗത്തിൽ പായുമ്പോൾ-
കണ്ടില്ല, വഴികളും വിളികളും ഞാൻ…
കണ്ടില്ല ഞാനെൻ സ്വരൂപവും!
*                     *                          *
ഒടുവിലീയാമത്തില,മ്മേ, ഞാൻ കണ്ണുകൾ തുറക്കുന്നു…
ഒരു നോക്കു കാണുവാൻ,
ആ വെളിച്ചവും നന്മയും പിന്നെയെന്ന,മ്മേ നിന്നെയും കാണാൻ!
*                     *                          *
എന്തെയീ പുകമറ…,എന്തേയീയന്ധകാരം..?!
എവിടേയാ വെളിച്ചം, എവിടേയാ നന്മകൾ
എവിടേ നീയമ്മേ…
ഒരു പൊങ്ങുതടിയായ്
ഈ ഇരുട്ടിൽ ഞാനൊഴുകുന്നു!
ഒരു നുള്ളു വെളിച്ചവും, ഒരു നുള്ളു നന്മയും
എനിക്കായൊഴുക്കു…
അതിലൊരുനാളടുക്കുവാൻ, അതിലൊന്നു ചേരുവാൻ
കണ്ണുകൾ തുറന്നു ഞാനൊഴുകാം…
അമ്മേ, കണ്ണുകൾ തുറന്നു ഞാനൊഴുകാം…

DAnger!

“Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else; you are the one who gets burned”- Gautama Buddha.

broken-mirror-4-1317204-640x480

Do you get anger? It cross the limits* and hurts objects and minds? (*limit: there is no fixed definition for this. It depends on us!)

Those are the moments we want to forget or even erase from our life, right? Even then, it just happens and repeats!

From this point, I assume you agree to the initial quote from Gautama Buddha on anger.
So, even if we think anger burns us, we are unable to stop. May be as the first step, let’s accept the fact that we get anger! (Irrespective of the frequency). Next, re-confirm and read the quote at the beginning of this verse.
Now let’s try some steps through which we can observe these situation a bit closer! Can it help?

Continue reading DAnger!

Feel depressed often? Feel abnormal?

thinking-kid-1428260

Mood swings happen in daily life. It can be due the processing of multiple things at the same time or endless questions to solve a hurdle in daily life. In fact the impact on your brain is the same. It makes you feel annoyed and moody!

…at times, you feel there is no reason for your feeling!

Often, when this kind of situation comes frequently, the frequency will become the reason for the next irritation! You start to think..”Often I am getting irritated…often my mood swings…often, i am not able to sleep…”
Continue reading Feel depressed often? Feel abnormal?

തിരിച്ചറിവുകൾ

shadow-1-1446712-640x480

“കാത്തുനില്പ് തുടങ്ങിയിട്ടെത്ര നേരമായി, ഈ വിനുവിന്റെ കാര്യം. ഇപ്പൊ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകും… ” അയാൾക്ക്‌ വല്ലാത്ത ദേഷ്യം തോന്നി. പിന്നെ അത് വേണ്ടാന്നും തോന്നി.

വഴിവക്കിൽ ഗേറ്റിൽ ചാരി അയാൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
“രവീ വാടാ അകത്തിരിക്കാം. ഇത്തിരി വൈകും” വിനു അവനെ വിളിച്ചു.
രവി കൂട്ടാക്കാതെ പറഞ്ഞു, “ഞാനിവിടെ നിന്നോളാം “
സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അരികിലെ തെരുവ് വിളക്ക് തെളിയുവാൻ തുടരെത്തുടരെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. തിരക്കില്ലാത്ത ഇടവഴിയായത് കൊള്ളാം. നഷ്ടമാകാത്ത സ്വകാര്യതക്ക്‌ അയാൾ നന്ദി പറഞ്ഞു. ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവിലേക്ക് അടുത്ത വീടുകളിലെ പ്രകാശധൂളികൾ! അയാൾ ഒരാലോചനക്ക് കോപ്പുകൂട്ടി!  അന്ധകാരവും ഏകാന്തതയും ചിന്തയുടെ വേലിയേറ്റവുമായി കടന്നുകയറുകയായി…
മനസ്സിന്റെ മേട്ടിലേക്ക് ഒരു തെന്നൽ കുളിരുമായി ആഗാതമാവുകയായി! നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തിളക്കമില്ലാത്ത രാവിന്റെ ആദ്യയാമങ്ങൾ കടന്നുപോകുമ്പോൾ വരാവുന്ന ഒരു മഴയായിരുന്നു രവിയുടെ മനസ്സിൽ!

തെരുവിന്റെ തിരക്ക് ക്ഷമയില്ലാതെ വർദ്ധിച്ച ഈ കാലത്ത് ചപ്പുചവറുകൾ കൂനയാക്കാൻ ഈ മെലിഞ്ഞ വഴി ബദ്ധപ്പെടുന്നതിൽ എന്തത്ഭുതം? ശ്വാനന്റെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് വിശപ്പിന്റെ മരുന്നുമായി ഏതോ ഗന്ധം അരിച്ചിറങ്ങവേ, അവൻ മൂക്ക് ആ കൂനയിലേക്ക് കുത്തിത്തിരുകുകയായിരുന്നു. ഒടുവിലെന്തോ കടിച്ചുവലിച്ച് ഭ്രാന്തമായി ചിണുങ്ങുന്നു.

അഴുക്കുചാലിന്റെ അരികിലെന്തോ കാത്തുകൊണ്ട് പൂച്ചക്കുട്ടിയിരിക്കുന്നു. നായയുടെ ഊഴം കഴിയുന്നതും കാത്ത്, അവൻ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേറെയായത് അവന്റെ അസ്വസ്ഥത വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു. വൃണങ്ങളും നക്കിത്തുടച്ച് ഊഴവും കാത്തിരിക്കുന്ന പൂച്ചക്കുട്ടി!  Continue reading തിരിച്ചറിവുകൾ

Ootta Aayithaa Sir?

jester-1418276-639x424
Oh, it’s 1′ o clock! Lunch?
Friends all left after their futile wait for him.
They know his 5 minutes is just over 20 minutes, or more sometimes!
He wanted to ask them not to wait for him everyday! However, it never happend!
By the time he joins them, they would have finished their lunch. Still, everyday they come, wait for him. They all like his lunch talks. He picks interesting topics and describes it like stories.
He talks about latest technologies in air-crafts, automotives, mobile, software and most interesting is on daily life…like why you feel nausea in the car for a long drive, what you should do and science behind it…..
Recently, friends started giving him topics to prepare! 🙂
Today, are they waiting?

Continue reading Ootta Aayithaa Sir?

Fishing..; More!

Generations2
I went for fishing for the first time! Just wanted to learn to throw the net and ensure, I can go and come back safe from the sea!
(I just want to go in the sea and come back; Thank you God for a safe trip!)
I went for fishing for the second time! Just wanted to catch few fishes and come back safe!
(I just want to catch few fishes, at least my wife and kids will be delighted! Thank you God for a safe trip; Thank you for those few fishes!)
I went for fishing for third time! Want to catch more fishes and come back..!
(Want to give fishes to my relatives & friends and surprise! Thank God!)

Continue reading Fishing..; More!

Order to Order!

Sailing

What are you thinking now?

Just about this blog ? Trying to understand why the above picture? Why this blog, does it make any sense? About any of your family members? Or how to live better? About a new start up? Making a profit from a business? Some pending household activity, which has been reminded by your better-half for multiple times? Demand of your son/daughter to take them to play in the park…?……the question can be endless, so as the possibilities for your thoughts!

Are you just thinking only about one thing?

You wish to focus on one, right?! Continue reading Order to Order!

Reality is Reality!

PaulKalanidhiStoryMathubhumi

Read about Paul Kalanithi again; his story of realization of his life, through the negotiations with his death. Not read his book When Breath Becomes air…But that title says a lot.

I picked  Paul and his book during our usual chat with my wife and showed the above article from a Malayalam news daily1.  During our conversation, I was browsing her mobile and stuck at a like mail to her new blog ‘live like a tourist’. It forced me to have a look at it. To my shock, the topic was on the similar soul!

She did not notice that I was reading her mobile. After glancing through her blog, I told her that just now I read a similar topic (as Paul’s story)!.

She became curious…I showed her blog! She smiled..a smile with an unknown feeling!

Continue reading Reality is Reality!

What should we do?

It is not new! Today also read a news about the mishap of a girl in the brutal hands of <please fill>!

Also just now read a message from a friend saying …”this kind of events are repeating, only the names change. News papers and media celebrate for 3 days; people make noise in the social media and street for few days; slowly story and victims become memory!”

I think, not even ‘memory’! 😦

The causing hands are not cuffed; prolonged trial with all ethical and systematic judgement procedure! (Yes, we believe even if crimals escape, we should *not* punish innocent~)….it goes on!

Continue reading What should we do?

If we were not there…!

Both boys were searching for talc for carom board.
Mama and papa were in chat at the dining. They were discussing about life!
However, Mama, suddenly provided guidance for boys:
“Go to your room, open the cupboard…middle row, above the drawer.”
Big boy could not find anything there “No Mama, nothing here other than some clothes”
Younger was just looking at the same place with more hopes!
(He saw Mama keeping it some where there grabbing it from him, when he was pouring the talc all over the bed in the morning 😉

Continue reading If we were not there…!

What did he say?

Mama and Papa were very busy in talking. Serious topics about life!
Little boys were busy playing at the living room. They scattered only few toys around to make it difficult to walk!
Though mama was busy talking to papa, she was worried about the hard job of cleaning the living room. (It has become multiple times a day!)
She kept telling(or shouting!) “Boys, don’t make the place messy. Please keep the toys back after playing…..sklajsdladlhdfssklhfa”
Silence from boys.

Continue reading What did he say?

ഏകാന്തത

അയാൾ അല്പനേരം കൂടി ആ പൂവിൽ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു…
*                   *                      *                         *

“പപ്പാ, പപ്പാ ദേണ്ടേ…..” രഘു ഞെട്ടിത്തിരിഞ്ഞു. മകന്‍! പട്ടിക്കുഞ്ഞിനൊപ്പം ഓടിക്കളിക്കുന്ന തന്റെ മകൻ! തലോടലിലെ വാല്‍സല്യം ശരിക്കറിഞ്ഞു വളരുന്ന കുട്ടി!
മീര ചായയുമായി വന്നു; ചൂടുള്ള നല്ല ചായ. ഒക്കത്തിരുന്ന കുഞ്ഞിനെ മടിയിലിരുത്തി അവൾ പുല്‍ത്തകിടിയില്‍ ഇരുന്നു.
ഇന്നലത്തെ പിണക്കം , അതിപ്പോഴും..അയാൾ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്നു നോക്കി; അവളും അയാളെത്തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ കണ്ണുകള്‍ എന്തെല്ലാമോ പറഞ്ഞ്, മെല്ലെ നനയാന്‍ തുടങ്ങുബ്ബോഴേക്കും മോൻ ഓടി തളര്‍ന്ന് വന്നടുത്തു വീണു.

“പപ്പാ, ഈ കൈശറു പങ്കര കടിയനാ…നമച്ചിവനെ കെറ്റിയിടാമേ…”
നിർത്തുകളില്ലാതെ അവൻ പലതും പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു. രഘു അവനെ തന്നോടടുപ്പിച്ചു.

“മീരേ, നമ്മളെന്തിനാ പിണങ്ങിയത്?”
“എന്താ രഘുവേട്ടാ നമ്മള്‍ പിണങ്ങിയോ, എപ്പൊ?”
അവരുടെ സ്നേഹം പുഞ്ചിരിയായി…

*                   *                      *                         *

കാറിന്റെ ഹോൺ ശബ്ദം കേട്ട് രഘു തിരിഞ്ഞു നോക്കി, പാർക്കിന്റെ അങ്ങേത്തലക്കല്‍ അതാ പ്രകാശ്. രഘു മെല്ലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു.
“ഏകാന്തപഥികൻ കാറിലേക്ക് കയറിയാട്ടെ…” ഡോർ തുറന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ടു പ്രകാശ് പറഞ്ഞു.
കാർ ആ പാർക്ക് വിട്ടകലുബ്ബോഴും ആ പൂവ് ഏകാന്തതയില്‍ തലയാട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

[Feb, 1995]

മഞ്ഞുപോലെ… !

മഞ്ഞുപെയ്യുമീ മൂകസന്ധ്യയിൽ
മാഞ്ഞുപോകയോ കനവുകൾ…
എന്റെ തംബുരുവിൽ നിറയും നീർകണം
സ്നേഹരാഗമായ് ദേവനേ…
കണ്ടുഞാൻ നിൻമനം,
അറിയുന്നു ഞാനാ നൊമ്പരം,
നിൻ നിനവുമാത്രമെൻ സാന്ത്വനം…  (മഞ്ഞുപെയ്യുമീ)

പണ്ടുനമ്മളാ കുഞ്ഞുതോണിയിൽ
കൂടൊരുക്കിയൊരു നാളിൽ… (2)
അറിയാതെ… എൻമനസ്സിൽ
കുളിരായി… നിൻമിഴികൾ… (2)
ആ സ്നേഹതീരം അകലുന്നുവോ-
ഞാൻ, നീറുന്നൊരനുരാഗമായ്… (മഞ്ഞുപെയ്യുമീ)

നീ കുറിച്ചൊരാ ഹൃദയരാഗമെൻ
മോഹരാഗമായ് മാറി… (2)
ഉണരുമ്പോൾ പോയ് മറയും
കനവല്ലോ എൻ മോഹം…(2)
ഈ വഴിത്താരയിൽ മഴമുകിൽ തേടും
വേഴാമ്പലാണിന്നു ഞാൻ… (2) (മഞ്ഞുപെയ്യുമീ)

Written by skd on 13/07/2007
Composed by Mithun Raaj (Mittu)
Sung by Sujatha
Album : Violet (Snapshot of All Songs)
Here you can find one of the links of the full song! 🙂

എത്ര ക്ഷണികമാണ് ഈ ജീവിതം… മിട്ടൂ, നീ ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം…

മൂത്തമ്മ

ചന്ദനത്തിരിയുടെ രൂക്ഷഗന്ധം…  ചുറ്റുമുള്ള നിഴലുകൾ നിശ്ചലമാണ്…  വെളുപ്പ്‌ നിറത്തിന് ഇത്രയും ഭീകരത ഇന്നാദ്യം! ചോദ്യങ്ങൾക്കും ആശങ്കകൾക്കും മൂത്തമ്മ ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കുന്നു! ഇനി, ICU വിൽ തുടരണോ, വാർഡിലേക്ക് മാറ്റണോ, അതോ അന്ത്യദിനങ്ങൾ വീട്ടിലെ ശാന്തതയിൽ പോരേ… അങ്ങനെ ആരെയും അവർ ധർമ്മസങ്കടത്തിലാക്കില്ല!

“നന്നായി” പലരുടെയും ചുണ്ടുകളിൽ പടർന്ന വിചാരം ഒന്നുതന്നെ.
“നന്നായോ?”…  മനസ്സിലൊരു വല്ലാത്ത ചോദ്യം! നല്ലതും ചീത്തയുമൊക്കെ നമ്മുടെ സൗകര്യാർത്‌ഥം നമുക്ക് വഴങ്ങിത്തന്നേ പറ്റൂ… !

അവരെന്തിനാ മരിച്ചത്? അവർക്കെന്തിനാ മരുന്നില്ലാത്ത ആ അസുഖം വന്നത്? എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ജീവിച്ച അവർ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു? ഇല്ല, തെറ്റുകാർ മരിക്കുന്നവരല്ല!! അടുക്കളയിലെ പുകയിലും പറമ്പിലെ പൊടിയിലും ചിരിയും സ്വാദും മാത്രം പകർന്ന സ്നേഹം, അതായിരുന്നു അവർ! ഇല്ല, തെറ്റുകാർ മരിക്കുന്നവരല്ല!!

Continue reading മൂത്തമ്മ

ഉറുമ്പിന്റെ വീട്‌

ഇന്നും അവൻ നേരത്തെ എണീറ്റു. ഇനി രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതുവരെ തിരക്കോട്‌ തിരക്ക്! കളർ ചെയ്യണം, ടി വി കാണണം, പാർക്കിൽ പോണം, ഏട്ടയോട് കളിക്കണം, കിക്കേറ്റ് കളിക്കണം… അങ്ങനെ തിരക്കോട്‌ തിരക്ക് തന്നെ. ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക്, എത്ര പെട്ടെന്നാ!

ഇന്നെന്തോ കാലത്ത് തന്നെ വരാന്തയിലാണ് കളി! പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും വേണ്ട കളിക്കാൻ! ആ നാലുവയസ്സിലേക്ക് പോകാൻ വെറുതേ… ! ഇപ്പോൾ അതൊരു ശീലമാണ്… ഒറ്റക്ക് സംസാരിച്ചും പാടിയും അവനേതോ ലോകത്ത്, ചുറ്റും കുറേ കൂട്ടുകാരുമായി…. അതൊരു ഭാവനയിൽ കൂട്ടിയിടാൻ കഴിയില്ല! ഒരു തരത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ലോകം!

ഇപ്പോൾ ഉറുമ്പുകളോടാണ് വർത്തമാനം; അവരിൽ ഒരാളെപ്പോലെ; ചിലപ്പോൾ അവരുടെ പപ്പയായും മമ്മയായും ഏട്ടയായും! ഞാൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി; അവനറിയാതെ…

കയിച്ചോ, കയിച്ചോ… അവൻ ഉറുമ്പുകൾക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചിടുന്നു! He is a big boy! തന്നേക്കാൾ വലിയ ബിസ്ക്കറ്റ് കഷണവും തൂക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരുറുമ്പിനെ നോക്കി അവൻ പറഞ്ഞു… പിന്നെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു – “റ്റുറ്റൂനെ പോലെ!, റ്റുറ്റൂം big boy ആണ് ” Continue reading ഉറുമ്പിന്റെ വീട്‌

Keep it Rolling…