ചന്ദ്രികയിൽ അലിയുന്നു…(song)

It’s a very lovely old song from a Malayalam movie. Attempted to sing in smule with Priya:

“Chandrikayil aliyunnu – Evergreen Hits” on Smule: http://www.smule.com/p/1000368494_1944430264

Music: V. ദക്ഷിണാമൂർത്തി

Lyrics: ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി

Singer: K.J. യേശുദാസ്, P. ലീല

Movie: ഭാര്യമാർ സൂക്ഷിക്കുക


Advertisements

Understanding. (micro read)

He went out in sleeveless and shorts. “Surprising! Why are you in two sweaters, one jacket and a shawl…. We are not in Antarctica!!” he shouted and laughed!
She too shouted “Me too surprised. It’s freezing cold here! You are like a hippo!”, and laughed!

They evoked a similar instance last weekend!

Pic: Google free licenced

wow! another new year day..!

NewYearDay

He was out for the usual morning walk.

He was enjoying the walk, morning and the ‘beginning’!
The usual walking path was unusually amazing today.
He saw new trees, it’s flowers and tender leaves;
He saw new birds, it’s vivid colours and smooth feathers;
He listened to new songs in the air;
He enjoyed the miraculous  fragrance of the earth…;
He got new energy from the soothing rays of the sun!
Wow, it’s a new year day!
Wow, a refreshing start!

Within moments, he went far from the starting point with a list of new year resolutions!
The day, trees, birds, air, earth and sun just continued, didn’t know about the new year!

He remembered his friend’s words: ‘Heaven starts within; Everyday, every moment!’

“Wow! Nice tea!” He smiled at his wife. She joined.
He saw a scintillating happiness in her eyes!

 


pic: New year morning shot! 

Tom&Jerry on Amazon, My first book!

Dear Friends…

Thank you for all your support and encouragements for Pebbles!

Happy to share that, today, my first book “Tom&Jerry Stories”, a collection of 10 short stories is published on Amazon. The link here!

TomAndJerry_BookCover

Please read and share your feedback on Amazon.

Keep Smiling, Keep Shining.

-Sanil.


pic: “Tom&Jerry Stories” Book Cover

അമ്മ.

mom

പെട്ടെന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?
കണ്ണൂതുറന്നു ഞാൻ, തീക്ഷ്ണമാം
വെളിച്ചധൂളികൾ, കണ്ണിലൂടെ
ഉള്ളിലേക്കെല്ലാം, പൊള്ളലായ്
ഓടവേ…കരഞ്ഞുപോയ്, ഞാൻ
ഉറക്കെ ഉറക്കെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയ്….!
ഹോ…എന്തോ ഒരു സുഖം!
കണ്ണടച്ച് ഞാൻ, മൃദുവായ്‌
എൻ നെറ്റിയിൽ, എൻ കവിളിലും
പിന്നെയെൻ നെഞ്ചിലും, സുഖമായ്‌
ഏതോ സാന്ത്വനം തലോടവേ….
വറ്റിയൊരെൻ നാവിലേക്കിറ്റുന്നു
മാധുര്യമാർന്ന സ്നേഹാമൃതം…!
ഹോ…ജന്മസാഫല്യം ഇപ്പൊ ഇവിടെ!
കണ്ണ് തുറന്നു; കണ്ടു കാഴ്ച്ചകൾ;
അറിഞ്ഞു വേഴ്ചകൾ; ഉള്ളിൽ കാറ്റും കോളും!
ചവിട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച വസ്തു അനങ്ങുന്നു;
അതെന്നിലേക്കു മെല്ലെയടുക്കുന്നു;
എന്റെ ചങ്ങല നോക്കാതെ,
എന്റെ ചുണ്ടിലേക്കു വീണ്ടും
ഒരിറ്റു വറ്റിന്റെ കഞ്ഞിപ്പാത്രവുമായി!
ഞാൻ വളർന്നു…വളരുന്നു…ഏറെ ഏറെ!
എന്റെ ചങ്ങലകൾക്കു കുരുക്കേറുന്നു;
എന്റെ ചങ്ങലകൾക്കു കനമേറുന്നു;
അതൊന്നും കാണാതെ പിന്നെയും;
കനിവിന്റെ വഴിചൂട്ടുമായി അവർ!
ഉറക്കം കൂടിപ്പോയോ?
ചായയുമായി അമ്മ അടുത്തിരിക്കുന്നു!
“രാത്രി കുട്ട്യേ ഒരൽപം നേരത്തെ വരരുതോ നിനക്ക്?
അമ്മക്ക് വയസ്സൊത്തിരി ആയിരിക്കുണൂട്ടോ”


pic : google free licensed