നന്മകൾ മരിക്കുന്നില്ല!

കണ്ണു തുറന്നാൽ വെളിച്ചം കാണാം
കണ്ണു തുറന്നാൽ നന്മകൾ കാണാം
പലവട്ടമച്ഛനും, പലവട്ടമമ്മയും
പറഞ്ഞതുമതുമാത്രം!
കണ്ണുകൾ തുറക്കൂ…
മകനേ നീ കണ്ണുകൾ തുറക്കൂ…
കൈയിലെ രക്തവും, ഒഴുകുന്ന കണ്ണീരും
അസ്ത്രത്തിൻ വേഗത്തിൽ പായുമ്പോൾ-
കണ്ടില്ല, വഴികളും വിളികളും ഞാൻ…
കണ്ടില്ല ഞാനെൻ സ്വരൂപവും!
*                     *                          *
ഒടുവിലീയാമത്തില,മ്മേ, ഞാൻ കണ്ണുകൾ തുറക്കുന്നു…
ഒരു നോക്കു കാണുവാൻ,
ആ വെളിച്ചവും നന്മയും പിന്നെയെന്ന,മ്മേ നിന്നെയും കാണാൻ!
*                     *                          *
എന്തെയീ പുകമറ…,എന്തേയീയന്ധകാരം..?!
എവിടേയാ വെളിച്ചം, എവിടേയാ നന്മകൾ
എവിടേ നീയമ്മേ…
ഒരു പൊങ്ങുതടിയായ്
ഈ ഇരുട്ടിൽ ഞാനൊഴുകുന്നു!
ഒരു നുള്ളു വെളിച്ചവും, ഒരു നുള്ളു നന്മയും
എനിക്കായൊഴുക്കു…
അതിലൊരുനാളടുക്കുവാൻ, അതിലൊന്നു ചേരുവാൻ
കണ്ണുകൾ തുറന്നു ഞാനൊഴുകാം…
അമ്മേ, കണ്ണുകൾ തുറന്നു ഞാനൊഴുകാം…

Advertisements

DAnger!

“Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else; you are the one who gets burned”- Gautama Buddha.

broken-mirror-4-1317204-640x480

Do you get anger? It cross the limits* and hurts objects and minds? (*limit: there is no fixed definition for this. It depends on us!)

Those are the moments we want to forget or even erase from our life, right? Even then, it just happens and repeats!

From this point, I assume you agree to the initial quote from Gautama Buddha on anger.
So, even if we think anger burns us, we are unable to stop. May be as the first step, let’s accept the fact that we get anger! (Irrespective of the frequency). Next, re-confirm and read the quote at the beginning of this verse.
Now let’s try some steps through which we can observe these situation a bit closer! Can it help?

Continue reading DAnger!

Feel depressed often? Feel abnormal?

thinking-kid-1428260

Mood swings happen in daily life. It can be due the processing of multiple things at the same time or endless questions to solve a hurdle in daily life. In fact the impact on your brain is the same. It makes you feel annoyed and moody!

…at times, you feel there is no reason for your feeling!

Often, when this kind of situation comes frequently, the frequency will become the reason for the next irritation! You start to think..”Often I am getting irritated…often my mood swings…often, i am not able to sleep…”
Continue reading Feel depressed often? Feel abnormal?

തിരിച്ചറിവുകൾ

shadow-1-1446712-640x480

“കാത്തുനില്പ് തുടങ്ങിയിട്ടെത്ര നേരമായി, ഈ വിനുവിന്റെ കാര്യം. ഇപ്പൊ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകും… ” അയാൾക്ക്‌ വല്ലാത്ത ദേഷ്യം തോന്നി. പിന്നെ അത് വേണ്ടാന്നും തോന്നി.

വഴിവക്കിൽ ഗേറ്റിൽ ചാരി അയാൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
“രവീ വാടാ അകത്തിരിക്കാം. ഇത്തിരി വൈകും” വിനു അവനെ വിളിച്ചു.
രവി കൂട്ടാക്കാതെ പറഞ്ഞു, “ഞാനിവിടെ നിന്നോളാം “
സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അരികിലെ തെരുവ് വിളക്ക് തെളിയുവാൻ തുടരെത്തുടരെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. തിരക്കില്ലാത്ത ഇടവഴിയായത് കൊള്ളാം. നഷ്ടമാകാത്ത സ്വകാര്യതക്ക്‌ അയാൾ നന്ദി പറഞ്ഞു. ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവിലേക്ക് അടുത്ത വീടുകളിലെ പ്രകാശധൂളികൾ! അയാൾ ഒരാലോചനക്ക് കോപ്പുകൂട്ടി!  അന്ധകാരവും ഏകാന്തതയും ചിന്തയുടെ വേലിയേറ്റവുമായി കടന്നുകയറുകയായി…
മനസ്സിന്റെ മേട്ടിലേക്ക് ഒരു തെന്നൽ കുളിരുമായി ആഗാതമാവുകയായി! നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തിളക്കമില്ലാത്ത രാവിന്റെ ആദ്യയാമങ്ങൾ കടന്നുപോകുമ്പോൾ വരാവുന്ന ഒരു മഴയായിരുന്നു രവിയുടെ മനസ്സിൽ!

തെരുവിന്റെ തിരക്ക് ക്ഷമയില്ലാതെ വർദ്ധിച്ച ഈ കാലത്ത് ചപ്പുചവറുകൾ കൂനയാക്കാൻ ഈ മെലിഞ്ഞ വഴി ബദ്ധപ്പെടുന്നതിൽ എന്തത്ഭുതം? ശ്വാനന്റെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് വിശപ്പിന്റെ മരുന്നുമായി ഏതോ ഗന്ധം അരിച്ചിറങ്ങവേ, അവൻ മൂക്ക് ആ കൂനയിലേക്ക് കുത്തിത്തിരുകുകയായിരുന്നു. ഒടുവിലെന്തോ കടിച്ചുവലിച്ച് ഭ്രാന്തമായി ചിണുങ്ങുന്നു.

അഴുക്കുചാലിന്റെ അരികിലെന്തോ കാത്തുകൊണ്ട് പൂച്ചക്കുട്ടിയിരിക്കുന്നു. നായയുടെ ഊഴം കഴിയുന്നതും കാത്ത്, അവൻ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേറെയായത് അവന്റെ അസ്വസ്ഥത വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു. വൃണങ്ങളും നക്കിത്തുടച്ച് ഊഴവും കാത്തിരിക്കുന്ന പൂച്ചക്കുട്ടി!  Continue reading തിരിച്ചറിവുകൾ

Ootta Aayithaa Sir?

jester-1418276-639x424
Oh, it’s 1′ o clock! Lunch?
Friends all left after their futile wait for him.
They know his 5 minutes is just over 20 minutes, or more sometimes!
He wanted to ask them not to wait for him everyday! However, it never happend!
By the time he joins them, they would have finished their lunch. Still, everyday they come, wait for him. They all like his lunch talks. He picks interesting topics and describes it like stories.
He talks about latest technologies in air-crafts, automotives, mobile, software and most interesting is on daily life…like why you feel nausea in the car for a long drive, what you should do and science behind it…..
Recently, friends started giving him topics to prepare! 🙂
Today, are they waiting?

Continue reading Ootta Aayithaa Sir?

Fishing..; More!

Generations2
I went for fishing for the first time! Just wanted to learn to throw the net and ensure, I can go and come back safe from the sea!
(I just want to go in the sea and come back; Thank you God for a safe trip!)
I went for fishing for the second time! Just wanted to catch few fishes and come back safe!
(I just want to catch few fishes, at least my wife and kids will be delighted! Thank you God for a safe trip; Thank you for those few fishes!)
I went for fishing for third time! Want to catch more fishes and come back..!
(Want to give fishes to my relatives & friends and surprise! Thank God!)

Continue reading Fishing..; More!

Order to Order!

Sailing

What are you thinking now?

Just about this blog ? Trying to understand why the above picture? Why this blog, does it make any sense? About any of your family members? Or how to live better? About a new start up? Making a profit from a business? Some pending household activity, which has been reminded by your better-half for multiple times? Demand of your son/daughter to take them to play in the park…?……the question can be endless, so as the possibilities for your thoughts!

Are you just thinking only about one thing?

You wish to focus on one, right?! Continue reading Order to Order!