Tag Archives: കറുപ്പും വെളുപ്പും

കറുപ്പും വെളുപ്പും (zeptory)

കറുത്ത ചെക്കനും പെണ്ണും.

ശരിക്കും കറുത്തിട്ടാണ് നിറം!
അവർ സ്നേഹിക്കുന്നവർ.

കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ നോക്കി, അവർ ചിരിച്ചു; വെളുത്ത ചിരി!


zeptory: A new word created for a very very small story, but sows a thought-provoking seed!

Zepto =10−21

There are other zeptories from pebbles here