Tag Archives: Sujatha Mohan

മഞ്ഞുപോലെ… ! (Album:Violet, Music: Mithun, Singer: Sujatha, Lyrics:skd)

Written this song , almost 9 years back for My friend’s Album ‘Violet’. The song was sung by Sujatha Chechi (wiki link: Sujatha Mohan).

Reblogging in the memory of my friend Mithun RaaJ! (എത്ര ക്ഷണികമാണ് ഈ ജീവിതം… മിട്ടൂ, നീ ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം…)

The full song available in multiple upload links in youtube. Click here for one of such links. to listen to the complete song.

മഞ്ഞുപെയ്യുമീ മൂകസന്ധ്യയിൽ
മാഞ്ഞുപോകയോ കനവുകൾ…
എന്റെ തംബുരുവിൽ നിറയും നീർകണം
സ്നേഹരാഗമായ് ദേവനേ…
കണ്ടുഞാൻ നിൻമനം,
അറിയുന്നു ഞാനാ നൊമ്പരം,
നിൻ നിനവുമാത്രമെൻ സാന്ത്വനം…  (മഞ്ഞുപെയ്യുമീ)

പണ്ടുനമ്മളാ കുഞ്ഞുതോണിയിൽ
കൂടൊരുക്കിയൊരു നാളിൽ… (2)
അറിയാതെ… എൻമനസ്സിൽ
കുളിരായി… നിൻമിഴികൾ… (2)
ആ സ്നേഹതീരം അകലുന്നുവോ-
ഞാൻ, നീറുന്നൊരനുരാഗമായ്… (മഞ്ഞുപെയ്യുമീ)

നീ കുറിച്ചൊരാ ഹൃദയരാഗമെൻ
മോഹരാഗമായ് മാറി… (2)
ഉണരുമ്പോൾ പോയ് മറയും
കനവല്ലോ എൻ മോഹം…(2)
ഈ വഴിത്താരയിൽ മഴമുകിൽ തേടും
വേഴാമ്പലാണിന്നു ഞാൻ… (2) (മഞ്ഞുപെയ്യുമീ)


  1. Old Post Here
  2. Complete Album Information Video Snapshot here